David Keith kanadai fizikus, környezetvédelmi kérdésekkel foglalkozó kutató a brit Királyi Természettudományi Társaság Geoengineeringgel a klímáért: tudomány, irányítás és bizonytalanság című 2009-es rendezvényén egy nem különösebben újszerű előadást tartott. Szerinte elvileg technikailag megoldható az atmoszféra hűtése bizonyos anyagok nagyon magas légkörbe juttatásával, de ennek egyelőre nem ismert mellékhatásai lehetnek. Más előadásaihoz hasonlóan Keith itt is annak a véleményének adott hangot, hogy a geoengineering alapkutatásokat és megbeszéléseket éppen e bizonytalanságok miatt kellene sokkal intenzívebben folytatni. Félő, hogy az alapismeretek és kockázatok ismeretének, valamint a nemzetközi egyezmények hiányában egyszer valamelyik kormány esetleg kontroll nélkül elkezd ilyen tevékenységet.

Ami miatt ez a beszéd nagy nyilvánosságot kapott az gyakorlatilag az előadás egyetlen félremagyarázott mondata, amely angolul így hangzott: „And by the way, it's not really a moral hazard, it's more like free riding on our grandkids". A szó szerinti fordítás az alábbi: „És egyébként ez nem igazán erkölcsi kockázat, hanem inkább az unokáink jövőjén való potyázás."  Azok, akik szerint Keith maga a tömeggyilkos sátán, és nem kíváncsiak arra, hogy mindezt Keith mire is mondta, mindebből azt hallják ki, hogy a geoengineering nem erkölcsi kockázat.

Pedig ennek a mondatnak a szövegkörnyezetéből való kiragadásával számos probléma van (a teljes szöveg alul a jegyzetek közt olvasható):

 • A mondat nem a geoengineeringre vonatkozott, hanem arra, hogy ha halogatjuk a határozott fellépést a globális felmelegedés valódi okainak felszámolására, akkor annak az unokáink látják a kárát.
 • A mondat két kulcskifejezése speciális közgazdasági értelmezéssel bír:
  • Erkölcsi kockázat (moral hazard). Akkor merül fel, ha a gazdaság egyes szereplői tevékenységük nyereségét teljes mértékben megtarthatják, ugyanakkor a potenciális veszteséget, vagy annak egy részét átháríthatják másokra. Az ilyen helyzetek kialakulása általában túlzott kockázatvállaláshoz vezet.
  • Potyautas (free rider). Nagyon hasonló kifejezés, ami az jelenti, hogy az illető élvezi a helyzet, környezet előnyeit, javait anélkül, hogy ő fizetné annak valós költségeit.

Ahogy már említettük, Keith szerint kutatni kellene a geoengineering lehetőségeit, potenciális veszélyeit, hogy szükség esetén racionális döntés születhessen bevetéséről vagy éppen annak elvetéséről. Azonban arra a veszélyre is felhívta a figyelmet, hogy amennyiben a kutatások esetleg pozitív irányba mutatnak (tehát hogy a geoengineering tényleg alkalmazható), az abba a helytelen irányba mozdíthatja el a közvéleményt és a döntéshozókat, hogy halogassák a globális felmelegedés tényleges kiváltó okai elleni fellépést, hiszen "úgy is van megoldás". A geoengineering - ha működik - nem megoldás, hanem legfeljebb időnyerés a végleges megoldás eléréséig.

Mindezek fényében kell értelmezni Keith hivatkozott mondatát, amelynek fontos mondanivalója tehát a következő. Nem egyszerűen az erkölcsi kockázat (moral hazard) kategóriájába esik ha valaki halogatja a globális felmelegedés valódi okai elleni fellépést arra hivatkozva, hogy majd minden bizonnyal a geoengineering segítségével tüneti kezelést lehet alkalmazni. Mindez sokkal inkább potyautaskodás (free riding), azaz a mostani jólét élvezése unokáink jövőjének rovására.

A környezetért és a jövőért aggódóknak egyet kell(ene) érteniük Keith-tel ebben! Létre kell hozni a Keith által is sürgetett nemzetközi egyezményt, amely adott esetben lehetővé teszi az átlátható, demokratikus és a tudományos ismereteken alapuló döntést. Keith láthatóan jobban bízik a geoengineering lehetőségeiben, mint sokan mások, de az általa felvázolt esetben sokkal inkább meg tud valósulni a különböző ismeretek és értékek ütköztetése mint most, amikor nincsenek komoly ismereteink, nincsen nemzetközi döntési fórum és amikor hamis információk keringenek a geoengineeringről és támogatóiról.

A kiragadott szövegek további értelmezése helyett érdemesebb meghallgatni David Keith 2007 szeptemberében a TED-en elhangzott negyedórás előadását: Kritikus áttekintés a klímaváltozás ellen alkalmazható geoengineeringről.

A kanadai Alberta város „We Are Change Calgary" nevű lokálpatrióta egyesületének majd tucatnyi chemtrail-hívő tagja és David Keith 2011. május 24-én közel két órát beszélgetett. A kérdésre, hogy mit tenne, ha sikerülne őt meggyőzniük arról, hogy tényleg folyik a permetezés, Keith ezt mondja (00:25:15): „Ha tényleg meggyőzöl arról, hogy ilyeneket csinálnak, akkor mindent eldobok, amit éppen csinálok ... és életem kockáztatása révén is mindent megteszek, hogy megállítsam. Mert azt gondolom, hogy ez a helyes dolog, amit csinálni kell". Akit érdekel a tudományos és köznapi gondolkodás közti különbség és meg szeretné érteni, hogy néha miért nehéz a tudományos álláspontot kommunikálni a publikumnak, annak érdemes végignéznie ezt a felvételt.

A videóban egyébként egy kérdésre újból kifejti, hogy nincs ismerete arról, hogy geoengineering technikákat tényleg bevetnének-e. Megemlíti, hogy egyetlen emberek által végzett terepi tesztről tud. Ezt oroszok végezték, de valójában legfeljebb tudományos provokációként, semmint valódi kísérletként értékelhető. Ők maguk kísérleteiket a laborban végzik, valamint „papíron" a fizikai, meteorológiai ismeretek alapján. Az elméletet erősítik még a nagy hamufelhőt generáló vulkánkitörésekkel kapcsolatos terepi mérések is, amelyek kimutatták a légkör időszakos és nagy területekre kiterjedő lehűlését.


Források, megjegyzések

 • Keith mondata az alábbi szövegkörnyezetben hangzott el: The more we do research, the less easy this will look, the more complicated the environmental effects will look. And that's a good thing, because right now it looks too easy. So I think that if we do more research we're likely to find out that it's harder and more complicated than we thought, and that the side effects are harder to manage. And that's a healthy outcome that will make it easier to do the management(?). Of course, the opposite reaction is possible. It's an empirical question how people will react to knowledge about this. Another reaction is to say "if these crazy scientists are SO concerned about putting CO2 in the atmosphere that they want to think about these things, then that might mean actually mean we should be more serious about the risks of CO2 in the atmosphere". And by the way, it's not really a moral hazard, it's more like free riding on our grandkids.
 • Debunked: "Geoengineering is like free-riding on our Grandkids" – Metabunk.org (2011.06.04.). A kérdéses mondat félremagyarázásáról, félreértéséről szóló részletes elemzés.
 • TED adatlap: David Keith
 • A brit Királyi Természettudományi Társaság Geoengineeringgel a klímáért: tudomány, irányítás és bizonytalanság című 2009-es rendezvénye alapján készült részletes, olvasmányos és szép kivitelezésű nyolcvan oldalas riport letölthető az internetről. Ebben több egészen különböző „planétamérnöki" lehetőséget tárgyalnak, ezek közt a nap besugárzásának csökkentésére irányulót is.
 • Field experiment on studying solar radiation passing through aerosol layers – Russian Meteorology and Hydrology (2009. május). A teljes cikk innen letölthető. David Keith erről az egyetlen terepi kísérletről tud, de a videó szerint igen lesújtó a véleménye róla. Inkább szakmai provokációként mint igazi tudományos kísérletként értékeli.